#0004: Biograf-Teatern

dämåtmämmåmmmmäiminimämämämmmmwämäm

 

a;

n..;..,.=",,.k..n..: ,...,s...n.,.n.n....,.,.....  

IMF-T

från Stockholm, förstklassig Kinematograf.

n Lefvamle bil er.

G D

 

 

sssnssssnn

 

 

 

 

 

så semassseseesmehmeåm

Ifnyel mellan Ryssland aan Japan.

1 3904 1

s I, 

 

 

 

T
I

ur den 9
 " menan s s,

 

är

 En niänils Iiiinvnngdlinn till nnhildskän kvinna

Nm 1. Lax-ven. Nm 2. Puppan. 

 
 

För första gången hårstades:

Snlstnålnn eller Prinsessan Iiimnns.

Sagospel i 12 akter.

WW

  

  

   

 

p
m "nns". msmmmm [mmm :om mmm-"mn morfar sig pa ezzimmn, i - -- e
--.-nn--. Jm., :oo-(MW www". Mn I Inn-ma Adams utom .ssk Jin: sm N10 3. sSIPSBfI-ndånSO-E- Q
. s. mnn- u, , 734-, sno. an-
Vum. :ms I akuhujan, W". pmpmsmwmnmu. f- z
nu", En." mn ar.

  
 

f Allt koloreradt .i briljanta färger. 

s.

 

-f-Js, I Péemas rike (koloreradl.),

m. -f "f

:snilegj-Tnaqgggåaeppew swenwéogsn-:sågf-wåifiägsm

 

  

Af det humoristiska programmet framhållas

hvarje afton:

Sfar :uns-sf llillsI link, i 2 afdnlninym urhmisl n 1111M11an aan slnfyn. Hunden .Felix jalur råflar, soon från rålfhigaf i

dalaif, ulyiras af i damer från misfnllsnlanlan i Sglqrm, Snyhfhlnrm aan palisan. 1 SIM-Malm

hm"- Spmt, rysk, ifall-mn, Mmm, "WM- wl: men lewllsmf i limvlw, mami WWW!-
Svnrl eller nail, hulnllrislik. nafianaldnns. .If den [jacka parlvakqn andfsf Ian. milfink, Della
[dunde kasldaala. lllynkel mande. Eråamm [n Umm; airlnims fhnimsla lymnasler. saanari Mr uiakl du:1 slarsfa farvanmy.

 

TEATERIIIIANIIEN l UlllUMill.

Slovener men hemskt. .M enastående effekt OBSJ Scenen-ie! är iärglugdi.
Hvarje afton Omer Trupp, moderna villatjufvar.

Jacks Rival, 1 4 afdelningar: De älskande träffas. Familjens hem. Jakten efter friaren. Slutet.

Emm muslimsk :invigning mi en genuin muå Inne lll Kennel n hmm launch han: nu.

määäääimäänämmmmiimmm

Biljettpri: 75 öre och 50 öre, reserverad plats 1 krona, barn hälften. Vördsamt
Direktören.

 
  

   
 
 

nn nu." ss..
.nl-nun .u- mun-pl n-.m
mm mums nns-n. Amon-m".- hnlnnw mrensmm" none-funna", munen-

 

WWWW

 

 

 

mänismmämlälämmmminmménlämäsmss

 

 

...-
sn-n-fn-n-HVV . fru-H, -m-n. n m., r 1 n......nsn.,..,. om.

m-

 

 

så
W

åns-A-

Information

Title:
Biograf-Teatern
Printed year:
1904
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain