#0003: Ljus-Biografen

Pwsewrwwr

ltr -llriits

 

och gif-ver nägra, förevisningar å

Bethelkapellet i Bollnäs

Söndagen den 25 November kl. 8.15 e. m.

Ljus-Biografen är en nykonstruerad. förstklassig maskin, som återgifver lefvande bilder förvånansvärdt naturtroget samt upplyser
salen efter hvarje nummer med egen maskin. Den kan ej beskrifvas, den måste ses af alla. Fullt hus har det alltid varit på alla besökta

platser.
där.

Kollosala skrattsalfvor, öronbedöfvande applåder.
Den som ej vill skratta, han skrattar nog ändå.

Publiken formligen vrider sig af skratt. Den som ej kan skratta. han skrattar nog

Under förevisningen kommer äfven

= Instrumental- och Vokal-ltonsert =

att ega rum af en lättegrammofon, däribland de bästa kgl. Operasångare uppträda.

Pi-ÄJ-la-ä
PROGRAM:

.I I. O o. I

Världens senaste händelser, alltl genom forstklassl g!
Bestraffad pratsjnka. i 13. Sen-penlindans. Q II i
Elefanten som gyinnast. 14. Rysk nationaldans. .
Den katolska folkskolan. 15. Spansk nationaldans. . . u
INylnåladt. 16. Det förlorade arfvet.  .
En hungrig betjänt. 17. Spökeri på en giistgitävaregård. 25. Folkupplopp i St. Petersburg.
Antolnobiltäflan. 18. Det ödesdigra bref-vet. 2G. Ryssarne bygga järnväg öfver Baikalsjön.
En äkta lnans hämnd. 19. Brottningskalnp. 27. Slaget vid Port Arthur.
Hvad barnen kunna ta sig till. 20. Max och Hoi-its. 28. Förposlfäktning.
Hunden och ilickan. 21. Hotellbranden i New-York. 29. Japanerna öfverfalla ryska vaktposter.
Strömniingiiske. 22. Spöket- i köket. 30. Kavalleriattack.
Det stulna brefvet eller en lurnd far. 23. Vakt-parallell kommer. 31. Storm på sjön.
Saltsjöbaden i Nizza. 21. Beviiringen öppnar sin lnatsiick. e 32. Röda lim-sets verksamhet.

- Dessutom finnes det en otrolig mängd .skämtstyokom som oj här uppräknas. -

088.! Detta är det största program som någonsin iörovisats på platsen, oeh halva vi väekt den allra

största beundran både i Sverige ooh utlandet.

- Hvarje afton förevisas nytt program. .-

Entre: Izsta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre, Barn 25 öre. Reserverad plats 75 öre.

Biljettförsäljningen börjar 1 timme före föreställningen.

Både ung och gammal tillförsäkrar Ljus-Biografen en angenäm och rolig afton. Köp biljett i tid!

:Her-nari-trrnirldna- infor;

Högaktningsfullt

Niisson å Rosenfeld.

Information

Title:
Ljus-Biografen
Printed year:
1906
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain