#0002: Stora Biografen

iI-FEsl

med nytt progrant sedan föregående besök

gifveå1 uppvisning ä
lllllälllla LäPOVOTKOIS liYIIlIlaSIlKStll

Lördagen den r7 samt Söndagen den r8 Nov.
kl. 8: r5 e. m.

At det ovanligt stora programmet framhålles:

Drama på barnet.

Fårglagd. 2 afdelningar, rr scenerier.

 

 

 

 

 

Vid hamnen - Landgångarna dragas in och ångaren ångar ut till hafs - Hänförande scenarier när månen återspeglar sig mot
de glittrande böljorna -Passagerarna uppsöker nu sina hyttplatser :Plötsligt höres ropet xEld ombord, till räddningsbåtarna är nu
hvars och ens lösen - De som ej far plats i dem störtar sig besinningslösa i hafvet v I fyrtornet får nu lotsen syn på. det brinnande
fartyget, han ger genast befallning att strälkastaren skall riktas mot detsamma - Lotsarna skynda till lifbåten -Den utsattes och nu
gäller det att hinna fram itid - Med beundransvärdt mod och rådighet räddas nu de skeppsbrutne.

rzsta afdelnirrgen. Afresan. zzdra afdelningen. Vid främmande kust.

Vid hamnen. r Lotsutposten.
På hafvet en manskensnatt. I fyrtornet. Strålkastaren anlitas.
En hytt ombord. Det sjunkande fartyget.
Elden är lös ombord. Räddningsbåten utsattes.
Det brinnande skeppet lämnas. 0. Till undsättning.
1. Räddning.

.Uli-PSWNP
FJprqu

O--

Pier-trots underbara resa.

4 scenerier.

O--

V  2,000 meter otvan jordens yta.

i 5 afdelningar.

r

Blommorna: Drottning.

Fårglagd.

O--

iaktätventyr.

Färglagd. 3 afdelningar.

O--

an fugust.

Apan med människoförståndet. Stockholmspublikens success. Darwins fel-ande länk.

O--

Lätt fångat-lätt gänget.

Fantastiskl bildserie i 4 afdelningar och 12 scener. Konstnärligt färglagd.

Styckets handling försiggår i medeltiden, vi befinna oss på en marknadsplats, här märka vi tvåJ äfventyrare, hvilka komma
att spela hufvudrollen 1 stycket, nästa seen ser vi en bondkvinna som gör sin hönsgård ren e Hennes man kommer nu från markna-
den der han nå. ett lotteri vunnit en höna vPå. affDnen när bondkvinnan nerkommer får hon till sin förvåning se att den vunna
honan lagt ett agg af guld, hon skyndar att omtala fyndet för sin man h Nu förvandlar sig hönsgarden till ett palats och
honorna! till sagoféer, de utföra en vacker balett hvilken slutar med en korg full af guldagg f Hönsgården tager åter sin form när
bonden mkommer - Han sönderslår äggen och finner :dem innehålla guldpängar - På en gång äro de rika och mäktiga - De båda äfven-
tyrarna uppenbarar sig nu men han bortjagar dem PÅOrngifven af all prakt befinner nu sig bonden i sitt palats m Guldhönan i en
gyllene bur - Under natten inkomma äfventyrarne, de bemäktiga sig ett agg, sönderslår det, men den onda anden som befinner sig i
agget framkommer och förskräcker dem, de blifva nu försiktiga samt betraktar först ägget genom ett lins. får i detsamma se Meli-
stofiles, i rädslan kasta de ägget k Bonden som blifvit väckt af larmet nerkommer g Äfventyrarne skynda Iatt gömma sig - Han gar genom
en hemlig dörr ner i hvalfvet där guldet är förvarat men blir skrämd af en del fantastiska gestalter och skyndar till sitt rum 4 Äfventyrarne
gå. nu nerihvalfvet samt bemäktigar sig skatten och griper till flykten å På. morgonen när bonden kommer i skattkammaren får han
se att guldet är borta, han skyndar nu att döda- hönan för att på en gång fylla skattkammaren men finner i henne endast ett
ägg och ur det framkommer olycksféen hvilken utjagar honom ur palatset.

Af den komiska afdelningen må nämnas:

Seen från ett bageri i Ghieago. l spoksloltet.

urkomisk.

Det underbara härhalsamet Komiker Draoem.

och dess vårkan.

När herrnotrunskullemedtäget. Byss "sh Japan i ressällskap-
0lika rang. , - Hvad tat-bror drömde.

 

 

Entré: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.

Oh I Den ärade publiken göres uppmärksam på att jag anskaffat  I
S.. nya apparater och nya; bilder sedan mitt föregående besök S..

högaktnmgsiullt

Å Qarl Eneqxfxst.

Information

Title:
Stora Biografen
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain