#0001: Grand Biograf Olympia

Grand
  Biograf lllympia

kommer att gifva intressanta föreställningar härstädes

Af program et framhållas:

Flera storartade seenerier fran det nu Bilder från Ludvig den XIV:S tid.

afslutade krige v Storartade scenerier i 5 afdelningar.

a) Musketörernas strid.

.n u i b) Krigsskådeplatsen i Flandern.
 larnvagsdrama c) La Vallieres bortförande från klostret.

- d) Ludvig den XIV och mannen med järnmasken.
i 4 atdelmngm.. e) Förlustelser vid hofvet.

a) Kortspel i kupén, Å Denna bild är 289 meter lång och konstnärligt kolorerad.
b) De resande hoppar af tåget" När herrskapet Petterkvist skulle resa på sommarnöje.
c) En vild jakt utefter linien.

Kolosalt roande.
d) En brottningskamp på lif och död i en mörk tunnel.

i . . .
Nar Britta Stina skulle sota spisen.  En Intressant hmmm"


Mycket komisk.
Straffangens misslyckade fymningsförsök. Bilder från Nordiska Spelens Skidlöpning

Denna bild visar oss hur en del fångar arbetar i en grufva; hur en  StOGkholm.
af dem öfverfaller vakten och flyr samt sedan hur han gör inbrott ien sof-
vandes rum, tillägnar sig hans kläder och skyndar åter ut, slutligen hur han
blir upptäckt och föres tillbaka till fängelset igen.

med flera komiska nummer som ej här kan upptagas, och hoppas jag att
den ärade publiken ej försummar att taga detta intressanta
program i betraktande.

Bilderna äro alldelesY nya och fria från dallring. Publiken ser dessa
O B S , bilder som i verkligheten. Och innesluter jag mig i den ärade all-
0 I

mänhetens hågkonlst. 

Eline: leIä DläIS 50 ON, Omgä qldISQl. 35 ON, bam 25 ON.

Dörrarna öppnas en half timma före föreställningens början.

Högakttiingsfullt

C. J. Pettersson.

 

Halmstad 1906. Albert Lindblad & C:is Boktryclmri.

Information

Title:
Grand Biograf Olympia
Printed year:
1906
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain