Om biografbladen

Den 30 Juni stängs biografblad.kb.se ned. Allt material har flyttats över till filmarkivforskning.se. Där hittar du också mycket annat filmrelaterat material från KB:s samlingar.

Stora delar av stumfilmens historia är alltjämt höljd i dunkel och många är de bioprogram som under årens lopp slängts bort. Men alla bioblad är inte förkomna. Genom ett samarbete mellan dåvarande Statens ljud- och bildarkiv (numera Kungliga biblioteket) och filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet påbörjades för ett par år sedan digitalisering av omkring 8 000 tidiga biografblad- och reklamblad från stumfilmstiden, ofta kallade stolpaffischer. More about the posters.

Tack till Lunds- och Uppsala universitetsbibliotek som äger originalen, till prof. Jan Olsson, institutionen för mediestudier, Stockholms Universitet för arbetet med att samla in materialet och till Magn. Bergvalls-stiftelse och Södermalms Arbetareinstituts Stipendium för medel.

Related